Regulamin

REGULAMIN

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego Wolfa.eu jest firma Blys Sp. z o.o. z siedzibą w Chocianowice 113A, 46-280 Chocianowice Firma nasza:
  - jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
  KRS:0000449619,
  - posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 751-177-25-81,

  - posiada numer REGON:161509345

 2. Adres do korespondencji: Blys Sp. z o.o. Chocianowice 113A, 46-280 Chocianowice,

  e-mail: kontakt@blys.eu

 3. Korzystanie z serwisu/sklepu Wolfa.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności Wolfa.eu

 4. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.wolfa.eu, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa), (2) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym.

 5. Do korzystania z usług sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (np. przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługa plików „cookies” Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje.

 6. Klientów korzystających z usług sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

II. Zasady zamawiania

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również e-mailem na adres: zamowienia@blys.eu, telefonicznie pod nr (77) 417 31 40 i faksem pod nr (77) 417 31 41.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 10:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.

 3. Kupujący zobowiązany jest do podania  adresu e-mail oraz numeru relefonu, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 5. Blys Sp z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

 6. Cena podana przy dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Uwaga! W przypadku zamówień na towary, których w danej chwili brak na magazynie, ceny mogą ulec zmianie. Blys Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień na dostępne produkty, które przyjęto do realizacji.

 7. Blys Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.

 8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie Militaria.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 9. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Blys Sp. z o.o. - zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z dostarczonym mu towarem, faktury VAT dokumentującej dokonaną sprzedaż. Jeżeli klient dokonuje zakupu towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.”

 10. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: kontakt@blys.eu. Blys Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".

 11. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania zamówienia (zawierania umowy) np. błędnego obliczania wartości zamawianych towarów czy kosztów przesyłki, Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie. Reklamacje takie należy kierować pisemnie na adres: Blys Sp. z o.o., Chocianowice 113A, 46-280 Chocianowice lub na adres e-mail: kontakt@blys.eu. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 3 dni od stwierdzenia nieprawidłowości. O sposobie rozpoznania reklamacji, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie lub mailem, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Blys Sp. z o.o. przedmiotowej reklamacji.

III. Wysyłka i zapłata

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta na wskazany adres dostawy (prywatny lub firmowy) w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 8 tugodni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Blys Sp. z o.o. a Kupującym.

 3. Blys Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy kuriera.

 4. Płatności można dokonywać przy odbiorze produktów (za pobraniem) oraz przelewem elektronicznym. Wybraną formę płatności należy zaznaczyć w formularzu zamówieniowym.

 5. Przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.

 6. Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości z fakturą prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu.

IV. Gwarancje oraz zgodność towaru z umową

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Czas gwarancji wynosi 24 miesiące.

 2. Blys Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczać produkty bez wad i odpowiada za ewentualną niezgodność towaru z umową.

V. Zwrot towaru i reklamacje

 1. Poza wyjątkami określonymi w Ustawie, klient, który zakupił towar wysyłkowo w Blys Sp. z o.o., może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dostarczenia towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, wraz z kserokopią dowodu zakupu.

  Uwaga! Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Szczegółowe pouczenie o możliwości i warunkach odstąpienia od umowy wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy znajduje się niżej, pod postanowieniami końcowymi niniejszego Regulaminu.

 2. Towar opisany w punkcie 1. można zamienić także na inny, pełnowartościowy towar. Zasady zwrotu są takie same jak w punkcie 1.

 3. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z biurem Blys Sp. z o.o. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Blys Sp. z o.o. wadliwego towaru. O wyniku rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie. Gdy reklamacja zostanie przez nas uznana, w pierwszej kolejności dokonamy nieodpłatnej naprawy i dostarczymy towar klientowi z powrotem na nasz koszt. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo jeżeli nie zdołamy uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy.

 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.


VI. Postanowienia końcowe

Blys Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

            -  zmiany cen towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

            - wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego Wolfa.eu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe:

Blys Sp. z o.o.

Chocianowice 113A

46-280 Chocianowice

fax: (77) 417 31 41

email: kontakt@blys.eu

Mogą Państwo skorzystać z przedstawionego niżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa zwrot zakupionych rzeczy. Zwrotu płatności dokonamy za pomocą przelewu elektronicznego i nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14dni. 

Rzecz(y) należy zwrócić wysyłając na adres:


Blys Sp z o.o.
Chocianowice 113A
46-280 Chocianowice


Uwaga! Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat:

Blys Sp. z o.o.
Chocianowice 113A
46-280 Chocianowice

fax: (77) 417 31 41

e-mail: kontakt@blys.eu

Oświadczenie:

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących produktów:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............................................

Data otrzymania zamówienia: ….............................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …......................................................................................

Adres konsumenta(-ów):

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................

Telefon kontaktowy konsumenta(-ów):

..................................................

Podpis konsumenta(-ów) (**)

...................................................

Data:

...................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.Copyright © 2014-2020 WOLFA.pl   |   Created by WebProjekt
 

Ta strona stosuje pliki cookies   Akceptuję   więcej